Huawei G300-U8815

Huawei-G300-U8815-maska-za-mobilni 17.06.2015.